Хуулийн сан

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ

2018-05-19 | 0
ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЭГЧИДЭД ХЭРЭГЦЭЭТ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ДҮРЭМ ЖУРАМ   Хууль тогтоомж   1.    Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль 2.    Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 3.    Компанийн тухай хууль 4.    Хор...

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

2018-05-19 | 0
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2006 оны 06 сарын 29 өдөрТөрийн ордон.                                        ...

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ

2018-05-19 | 0
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр   Улаанбаатар хот   ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд шаа...

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

2018-05-19 | 0
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ  2011 оны 10 сарын 06 өдөр КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтэц,...