Хүний нөөц

Байгууллагын утасны жагсаалт                      

Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Ч.Чойдог Дарга 99886602
2 Н.Гантулга Дэд дарга 99097108
3 Б.Энхзул Нягтлан бодогч 88111745
4 Б.Нямдорж Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 99189655
5 Б.Ган-Эрдэнэ Маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн 80134896
6 Б.Нарангэрэл Бизнес Инкубатор төв хариуцсан мэргэжилтэн 99070996
7 Г.Должинсүрэн Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн 89198601
8 Л.Ганчимэг Судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн 99285554
9 Б.Гэрэлсан Нярав,архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан 80379199
10 Д.Өлзийжаргал Жолооч 90116990