Сургалт

 • Бизнесээ эхэл бизнесээ хөгжүүл төсөл бичих арга зүйн сургалт
 • Үйлдвэрлэл, технологийн сургалт
 • Захиалгат сургалт / цаг тухай бүр мэдэгдэх /

Сургалтанд хамрагдахад шаардагдах бичиг баримт:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
 • Өөрийн биеэр ирж төвөөс боловсруулсан анкет бөглөх

Сургалтанд хамрагдахад тавигдах шаардлага:

 • Баянгол дүүргийн иргэн байх
 • Дүүргийн нутагт дэвсгэрт жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг байх
 • -Бизнесээ эхэл бизнесээ хөгжүүл төсөл бичих арга зүйн сургалт

  -Үйлдвэрлэл, технологийн сургалт

  Захиалгат сургалт / цаг тухай бүр мэдэгдэх