Сургалт

  • Бизнесээ эхэл бизнесээ хөгжүүл төсөл бичих арга зүйн сургалт
  • Үйлдвэрлэл, технологийн сургалт
  • Захиалгат сургалт / цаг тухай бүр мэдэгдэх /

Сургалтанд хамрагдахад шаардагдах бичиг баримт:

  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Аж ахуй нэгж байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
  • Өөрийн биеэр ирж төвөөс боловсруулсан анкет бөглөх

Сургалтанд хамрагдахад тавигдах шаардлага:

  • Баянгол дүүргийн иргэн байх
  • Дүүргийн нутагт дэвсгэрт жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг байх