Үзэсгэлэн худалдаа

 • Үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулах арга хэмжээ:
 • “Баянголд үйлдвэрлэв” веб хуудсаар дамжуулан жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг  борлуулахад зуучлах
 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжин ‘’Баянголд үйлдвэрлэв’’ цуврал сэтгүүлд оролцох боломжийг нээх
 • Баянгол брэнд бий болгох, дүүргийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг олонд таниулах, сурталчилах 
 • Үзэсгэлэн худалдаа
 •  Дотоодод зохион байгуулагдах үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах
 • ‘’Баянголд үйлдвэрлэв’’ уламжлалт үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах  
 •  Гадаад орнуудад зохион байгуулагдах олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах
 •  Бусад холбогдох байгууллагуудаас зохион байгуулагдах үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах

Үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Гадаад үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход /Гадаад паспортын хуулбар/
 • Цээж зураг 1%
 • Оролцогчдийн бүртгэлийн маягт бөглөсөн байх
 • Үзэсгэлэн худалдаанд оролцох барааны мэдүүлэг бөглөсөн байх
 • Байгууллагын танилцуулгатай байх
 • Үйлдвэрлэл эрхлэгчийн анкет бөглөсөн байх

Үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчдод тавигдах шаардлага:

 • Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч байх
 • Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Эрүүл ахуй, гарал үүслийн бичигтэй байх/ хүнсний бүтээгдэхүүн/
 • Бараа бүтээгдэхүүний шошго, танилцуулгатай байх