Бүтэц орон тоо

 

Баянгол дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /ОНӨТҮГ/ нь дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 100 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан.

Нийт 10 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

  • Дарга
  • Дэд дарга
  • Нягтлан бодогч
  • Маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн
  • Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
  • Үзэсгэлэн худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн
  • Үйлдвэрлэл, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн
  • Бизнес инкубатор төв хариуцсан мэргэжилтэн
  • Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан
  • Жолооч