Мэндчилгээ

Баянгол дүүргээрээ овоглосон Хүндэт баялаг бүтээгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэд, нийт харилцагчид, бизнесийн түншүүд Та бүхэнд чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ дэвшүүлье.

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тогтвортой ажиллах нь чухал бөгөөд үйлдвэр эрхлэгчдийг бодитоор дэмжих, илүү боломж олгох зорилгоор дараах ажлуудыг шат дараатай хийж байна. Үүнд:

Бид “Баянголд үйлдвэрлэв” нэрийн бүтээгдэхүүнийг худалдаа үйлчилгээний төвүүдэд төвлөрсөн борлуулалтын цэгтэй болох ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.

“Баянголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулж гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулж үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, иргэд, аж ахуй нэгж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд үйлдвэрлэл худалдаа эрхлэх, төсөл боловсруулах, аж ахуйн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж эхлээд байна.

Цаашид бид гадаад, дотоодын зах зээлд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхээ бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, томоохон үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах, шинэ боломжийг гаргаж уулзалт зөвлөгөөнийг тогтмол зохион байгуулах чиглэлээр шаардалгатай арга хэмжээ авч ажиллахаар зорьж байна.

“Баянголд үйлдвэрлэв” сэтгүүлийг гаргасан нь хэрэгцээт мэдээллээ олж авах, бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, борлуулах, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх, ажлын байрыг өргөжүүлэх, найдвартай хуримтлал үүсгэх, хуримтлалаа үр ашигтай захиран зарцуулах  зэрэг та бүхний алхам бүрт тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд гүн туслалцаа үзүүлж мэндчилгээ дэвшүүлж буйдаа ихэд бэлэгшээж байна.

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН
ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ
ТӨВИЙН ДАРГА А.ЧИНБАТ