Барилгын хуурай хольцны үйлдвэр

Үйлдвэрлэгч: Ganaa Jack

Барилгын хуурай хольцны үйлдвэр 

 

 

 

Ангилал: Бусад
Үйлдвэрлэгчийн нэр: Ganaa Jack
Байгууллага:
Утас:
Имэйл:
Хаяг:
Facebook:
Танилцуулга: