ноос ноолуур хөөврөн бээлий

Үйлдвэрлэгч: Дэмбэрэл

100% монгол ноос ,ноолууран утсаар үйлдвэрлэсэн бээлий

Үйлдвэрлэгчийн нэр: Дэмбэрэл
Байгууллага: Монгол ноосон оймс
Утас: 96644125
Имэйл:
Хаяг: БГД 3 хороо
Facebook: mongoliansocks
Танилцуулга: