ТООН МЭДЭЭ: 2021 ОНЫ ХАВРЫН ТАРИАЛАЛТЫН ДЭМЖЛЭГ

2021/05/14
ТООН МЭДЭЭ: 2021 ОНЫ ХАВРЫН ТАРИАЛАЛТЫН ДЭМЖЛЭГ

-Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас олгосон үрийн улаанбуудай, шатахуун, техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгийн мэдээг хүргэж байна-

1. Үрийн улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэлт:

Үр

Сангийн агуулахад хүлээн авсан

МУ-ын хилээр нэвтэрсэн

Замд яваа /ОХУ-д тээвэрлэгдэж байгаа/

Нийт 

1

Импорт

9335,6

271

537,2

10143,8

2

Дотоод

5687,8

 

 

5687,8

Нийт дүн:

15023,4

271

537,2

15831,6

2021 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 15831,6 тн үрийн улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэхээр байна.

2. Үрийн улаанбуудайн дэмжлэг олголт:

Дэмжлэг

Төрөл

Нэгж

Давхардсан тоо

Хэмжээ /тн/

Нийт дүн

Урьдчилгаа

Үлдэгдэл дүн

1

Үрийн улаанбуудайн

Дотоод

Тн

94

2159,53

1,9 тэрбум

588,2 сая

1,4 тэрбум

 

 

Импорт

тн

47

2820,50

4,09 тэрбум 

1,062 сая

3,03 тэрбум

Нийт дүн:

97

4980,03 тн

5,9 тэрбум

1,6 тэрбум

4,43 тэрбум

2020 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар  иргэн, аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн 6,104,361,580 төгрөгийн үнэ бүхий 4980,03 тн улаанбуудайн үрийг олгоод байна.

3. Шатахууны дэмжлэг олголт:

Дэмжлэг

Давхардсан тоо

Хэмжээ /л/

Үнийн дүн

1

Шатахуун

44

59,770

126,320,200

Дүн:

44

59,770

126,320,200

2021 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 44 иргэн, аж ахуй нэгжид 59,770 литр тариалалтын шатахууны дэмжлэг олголоо.

4. Техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг олголт:

Дэмжлэг

Төрөл 

Тоо хэмжээ /м/

Тоо хэмжээ /ш/

 

1

Усалгааны төхөөрөмж

200мм хоолой

2130

 

76,680,000₮

2

 

250мм хоолой

9148

 

510,458,400₮

3

 

300мм бороожуулагч

 

1

41,050,000₮

4

 

100га услалтын систем

 

3

484,986,000₮

5

 

125га услалтын систем

 

10

1,700,052,000₮

6

 

75га услалтын систем

 

1

104,513,000₮

7

Чиргүүл дүүжин машин

Бууц цацагч

 

2

41,510,000₮

8

 

Чиргүүл

 

8

4,634,400₮

9

 

Борной

 

3

39,908евро

10

Бусад

Тэжээл хураагч

 

1

6987евро

11

 

Гар үрлэгч

 

31

4,633,679₮

12

 

Хүнсний мотоблок

 

1

3,518,953₮

13

 

Төмсний мотоблок

 

4

20,937,450₮

14

 

Мотоблок

 

1

900,000₮

15

 

Цаг уурын бичил станц

 

1

1,179,154

2021 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 2,9 тэрбум төгрөг, 46,8 мянган еврогийн үнэ бүхий 67 төрлийн техник тоног төхөөрөмж, 2 төрлийн 11278м хуванцар хоолойн дэмжлэгийг үзүүлсэн байна.

ТООН МЭДЭЭ: 2021 ОНЫ ХАВРЫН ТАРИАЛАЛТЫН ДЭМЖЛЭГ  
Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Facebook