ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙНХЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭНЭХҮҮ СУДАЛГААГ АВЧ БАЙГАА ТУЛ ТА МЭДЭЭЛЛЭЭ БӨГЛӨН ЦАХИМААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.

2021/01/10
ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙНХЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭНЭХҮҮ СУДАЛГААГ АВЧ БАЙГАА ТУЛ ТА МЭДЭЭЛЛЭЭ БӨГЛӨН ЦАХИМААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.

                              КОВИДЫН ЭСРЭГ

 

 “ЦАХИМ ОРЧИНД “On БАЙЦГААЯ”

                                      БАЯНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД

 

Оролцогч байгууллагуудын дагах удирдамж

Зорилго: Монгол ухаан шингэсэн бүтээлүүд ЖДҮ-гээс гардаг. 

Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж болон иргэдийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд таниулах Баянголд үйлдвэрлэв сэтгүүлийг шинэчлэн гаргах, аж ахуйн нэгж иргэдийг цахим орчинд хэрхэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх талаар мэдээ мэдээлэл, сургалт зохион байгуулах, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвөөр дамжуулах байгууллагуудыг болон дүүргийн иргэдийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд оршино

Үйл ажиллагааны үе шат  

 1. Эхэн үе: Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд бизнес эрхэлдэг хувь хүн байгууллагуудтай холбогдож мэдээ мэдээллийг цуглуулах, байгууллагын бүртгэлийг шинэчлэх, сэтгүүлд орох мэдээллийн боловсрууулалтыг хийх.
 2. Дунд үе: жижиг дунд бизнес эрхлэгч нараас авах мэдээ мэдээлэл нь стандартын дагуу бэлтгэсэн асуулга асуумжийн дагуу явуулах. Үүнд:
 3. Мэдээ мэдээлэл,
 • Байгууллагын болон үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр,
 • Лого, логоны утга  
 • Байгууллага болон иргэдийн үйл ажиллагаа эрхэлж эхэлсэн огноо
 • Байгууллагын уриа үг
 • Холбоо барих утас
 • Facebook хаяг
 • Email хаяг
 • Байгууллагын хаяг байршил / дэлгэрэнгүй /
 • Үйл ажиллагааны чиглэл
 • Үйл ажиллагааны төрөл
 • Гол нэрийн бүтээгдэхүүний онцлог
 • Бараа бүтээгдэхүүний зураг /стандартын шаардлага хангахуйц зураг/
 • Зээлийн санхүүжилтын чиглэл
 • Зөвлөгөө мэдээлэл хаанаас авдаг

 

 1. Зураг нь чанарын шаарлага хангахуйц байх /бараа бүтээгдэхүүнийг тод харагдахуйц гэрэлтэй орчинд авсан байх, арын фонд анхаарах/
 2. Компани үйл ажиллагааны талаар ярилцлага өгөх. /цахим, утас тус бүрээр мэдээ мэдээлэлээ өгөх/
 3. Компаниуд өөрсдийн гэсэн facebook хаягтай page хуудастай байх. /Байхгүй нь цахим орчинд хэрхэн ажиллах сургалтанд хамруулах, хаяг нээх/

.....................................................................................................................

 1. Компаний байртай эсэх.
 2. Өөрийн байртэй эсэх, байршил: ...................................................
 3. Түрээсийн эсэх, байршил: ......................................................
 4. Үйл ажиллагааны онцлог: ..................................................................
 5. Хүний нөөцийн хүчин чадал.................................................................
 6. Хөнгөлөлт урамшуулал.........................................................................
 7. Бүтээгдэхүүний давуу тал, Хүчин чадал: ..............................................
 8. Онлайн хүргэлттэй эсэх. Цахим орчин хэрхэн ажиллах ..................................................................................................................
 9. Үзэсгэлэн яармагт оролцож байсан эсэх /дотоод, гадаад / .........................................................................................................................................................................
 10. ЖДҮ-ээс зохион байгуулсан сургалт уулзалтанд хамрагдаж байсан эсэх.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. Санхүүжилтийн талаар: ..............................................
 12. ................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • Төгсгөл үе: Жижиг дунд бизнес эрхлэгч болон аж ахуйн нэгжүүдээ жил бүр сонгон шалгаруулж сэтгүүлд байршуулах / хороо бүрээс 1 байгууллага, 1 иргэн /

 

Дээрх асуулт асуумжийг бүрэн дэлгэрэнгүй бөглөж явуулна уу?

 

Удирдамж баталсан .....................Н.Гантулга

 

yagaanbattsengel@gmail.com

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙНХЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭНЭХҮҮ СУДАЛГААГ АВЧ БАЙГАА ТУЛ ТА МЭДЭЭЛЛЭЭ БӨГЛӨН ЦАХИМААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.  
Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Facebook