Оёдол

2020/09/09

мэнд хүргэе

2020 оны 09 дугаар Өдрийн сарын 04-ны өдөр Баянгол Дүүргийн оёдлын  жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт зориулсан  сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.