НЭТКАПИТАЛ: Жижиг бизнесийн зээл

2018/08/19

Жижиг бизнес

Доод

Дээд

Зээлийн хэмжээ  (₮)

10,000,001

20,000,000

Зээлийн хугацаа

6 сар

24 сар

Зээлийн хүү

3.5%

4.0%

Шимтгэл (₮)

75,000

100,000

Өргөдлийн хураамж

0

 

Зээлийн ашиглалт

Зээлийг худалдаа үйлчилгээний бизнест зориулж ашиглах ёстой.  Та дэлгэрэнгүй мэдээллийн авахыг хүсвэл өөрт хамгийн ойр салбарт хандана уу.

Баримт бичгийн шаардлага

НЭТКАПИТАЛ: Жижиг бизнесийн зээл  
Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв Facebook