Төсөл хүлээн авна

2018/08/01
Төсөл хүлээн авна

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн яам Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан нь урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй
зээл олгох төсөл хүлээн авна. 

Хугацаа: 2018.07.30-2018.08.03-ны 17 цаг 30 минут

Хаяг байршил: Улаанбаатар хот, БЗД, Засгийн газрын IX байр, Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 102 тоот

Утас: 51 263028

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан