Алт мөнгөн эдлэлийн үйлдвэрлэл

Мөнгөн аяга

Г.Эрдэнэтуяа

Мөнгөн бүс

Г.Эрдэнэтуяа

Мөнгөн гоёл

Г.Эрдэнэтуяа

Мөнгөн гоёл

Г.Эрдэнэтуяа

Мөнгөн бугуйвч

Төгсжаргал

Хутга

Төгсжаргал

Гаанс

Төгсжаргал

Мөнгөн аяга

Төгсжаргал

Аяга

Л.Сантцэрэн